info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

TRIS ALB SHPK

Ndertim stalle, makineri dhe pajisje

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Tris ALB sh.p.k
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Libofsh, Fier, Fier
Vlera e investimit: 498,118.91 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 305,283.42 Euro