info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

TRE VELLEZERIT shpk

Investim ne blerje makineri dhe pajisje per kantinen e veres.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Tre Vellezer shpk
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Wine
Vendndodhja: Lunder, Farke, Tirane
Vlera e investimit: 40,288,817 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 20,144,408 Lekë