info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

TO & TO COMPANY

Investime ne mbjellje pemtore, rrethim sistem ujitje

Të dhëna rreth investimit

Investitori: TO & TO COMPANY
Masa: 1
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Qarku Korçe, Bashkia Pogradec, Fshati Slabinje, Pogradec, Korce
Vlera e investimit: 50,710.99 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 34,593.86 Euro