info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

TEO AGASTRA PF

Investim ne instalimin e rrjetes antibresher, rrethim pemtore, instalim I sistemit te ujitjes dhe blerje agregatesh bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: TEO AGASTRA PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Baban, Njesia administrative Hocisht, Devol, Devoll, Korce
Vlera e investimit: 23,039.75 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 15,619.09 Euro