info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Tahir Spaho

Aplikanti do instaloje sistemin ujites per parcelen me sip.2600 m2, parcelen me sip. 4540 m2 dhe parcelen me sip.3500 m2. Gjithashtu, do te instaloje sistemin mbeshtetes palmet per dy parcela, perkateisht ato me sip. 4540 m2 dhe 3500 m2. Ne funksion te ketyre pemtoreve do te investoje per blerje mekanike bujqesore si traktor, freze bujqesore dhe pompe sperkatese.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Tahir Spaho
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fshati Pilur, Njesia Administrative Proger, Devoll, Korce
Vlera e investimit: 37,741.42 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 26,452.12 Euro