info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Stavro Çamuli

Stavro Çamuli ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2010. Objekt i aktivitetit është kultivim i agrumeve dhe i ullirit. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar në mekanike bujqësore të specializuar me qëllim përmirësimin e shërbimeve agroteknike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Stavro Çamuli
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fshati Mursi dhe Ciflik, Bashkia Konispol, Konispol, Vlore
Vlera e investimit: 53,389.61 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 31,427.30 Euro