info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Spartak Haska

Pemtore me arra

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Spartak Haska
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Tepelene,Gjirokaster
Vlera e investimit: 22,237.02 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 15,753.90 Euro