info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

SKY TOUR SHPK

Mbjellje arra

Të dhëna rreth investimit

Investitori: SKY TOUR SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Tac, Kolonje, Korce
Vlera e investimit: 92,135.03 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 66,439.20 Euro