info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

SHBB GRAMES

Ndertim sere 10 368 m2 me teknolgji te larte me plasmas termik 5 vjecar, me sistem ngrohje dhe vaditje me lartesi 6m ne ulluk dhe 8.5 m ne kulm.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: SHBB GRAMES
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Lagjia 180Tetori, Rruga Veli Haxhiu nr 5, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 404,384.15 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 233,551.58 Euro