info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

SALEH

Agregate Bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: SALEH
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: LAGJIA 8 RRUGA AJET GJINDOLI, Devoll
Vlera e investimit: 56,335.37 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 39,575.00 Euro