info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Saimir Allkanjari PF

Investim ne ndertimin e qendres se grumbullimit dhe ruajtjes se produkteve bujqesore te prodhuara ne serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Saimir Allkanjari PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Krutje e Poshteme, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 191,807.54 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 122,370.53 Euro