info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Rinaldi Shpk

Investim ne ndertim magazine per grumbullim fruta perime per eksport se bashku me ambientet frigoriferike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Rinaldi shpk
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Velmish, Strum, Roskovec, Fier
Vlera e investimit: 521,098.84 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 249,608.10 Euro