info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

RESMI YZEIRAJ

Aplikanti planifikon te ndertoje dy blloqe me sera te teknologjise se larte (pa ngrohje) me sistem ujitje dhe fertigimi te kompjuterizuar. Sera A me siperfaqe 9,216 m2 dhe sera B siperfaqe 8,832 m2

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Resmi Yzeiraj
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruta dhe Perime
Vendndodhja: Terbuf, Divjake, Fier
Vlera e investimit: 363,677.12 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 219,857.79 Euro