info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

RAMADAN MEHMETAJ

Agregate bujqesore, mblellje, ujitje me pika

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ramadan Mehmetaj
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Lgj. Mehmetaj, Cakran, Fier
Vlera e investimit: 78,203.67 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 52,367.87 Euro