info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Qirjako Mano

Qirjako Mano ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2016. Objekt i aktivitetit është kultivimi dhe shitja me pakicë e agrumeve. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar në mekanikë bujqësore të specializuar me qëllim përmirësimin e shërbimeve agroteknike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Qirjako Mano
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Mursi, Njesia administrative Konispol, Konispol, Vlore
Vlera e investimit: 58,189.61 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 37,107.17 Euro