info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

PAOLA HYSOLLI

Investim ne mbjelljen e nje permtoreje me molle, sistem mbeshtetes, gardh rrethues dhe sistem ujites

Të dhëna rreth investimit

Investitori: PAOLA HYSOLLI
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Sheqeras,Njesia Administrative Vreshtas,Bas, Maliq, Korce
Vlera e investimit: 17,146.31 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70 %
Vlera e Grantit: 11,802.88 Euro