info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Oltjon Xhakolli

Permiresimi i teknologjise qe do te ndikoje ne kryerjen e puneve ne kohe optimale per te permiresuar cilesine dhe rritur sasine

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Oltjon Xhakolli
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vineyard
Vendndodhja: Kulle, Durres, Durres
Vlera e investimit: 48,954.46 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 31,884.33 Euro