info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Olsian Meta

Mekanike Bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Olsian Meta
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Germenj, Kavaje
Vlera e investimit: 80,251.63 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 54,905.27 Euro