info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

OLGERTA FIRANJ PF

Investim ne instalinim e rrjetes antibresher dhe blerje mekanike bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: OLGERTA FIRANJ PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Symiz,Nj Ad Libonik,Bashkia Maliq, Maliq, Korce
Vlera e investimit: 76,421.96 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 52,196.02 Euro