info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Nedrete Arapi

Investimi parashikon ndërtimin e një magazine të re me sipërfaqe 1,540 m2 (77 m x 20 m) dhe volum 9,200 m3 (h = 6 m) për grumbullimin, seleksionimin, kalibrimin, ambalazhimin, dhe tregtimin e frutave dhe perimeve të freksta për eksport. Brenda ketij ambienti eshte parahsikuar edhe ndërtimi it re dhomave frigoriferike me një sipërfaqe të përbashket 375 m2 (25 m x 15 m) dhe volum 1,575 m3 (h = 4.2 m). Dy prej dhomave frigoriferike me kapacitet rreth 100 ton sejcila do të jene me rregjim temperature 0 – 5 °C dhe do të sherbejne për të depozituar produktet e gatsheme për eksport deri në momentin e tranportit. Dhoma tjeter me të njëjtin kapacitet do të jete me rregjim -18°C për të konservuar produkte të gatshme si luleshtrydhe hudhra etj. I githë investimi do të mbeshtesë futjen dhe përmiresimin e teknologjive qe përmbushin standardet e BE për përmiresimin e sigurisë ushqimore dhe sistemeve të cilesisë.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Nedrete Arapi
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Lushnje, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 505,493.89 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 246,062.96 Euro