info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Naim Balliu

Investimi i propozuar synon përmirësimin e teknologjisë e cila do të ndikojë në kryerjen punëve në kohën më optimale me synim përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e sasisë. Duke patur parasysh objektivin e rritjes së prodhimit dhe përmirësimin e përgjithshëm të standardeve përkatëse minimale në fuqi në Shqipëri, investimi fokusohet në blerjen e makinerive dhe pajisjeve të specializuara të hortikulturës dhe pemëtarisë. Ky investim do te synoje kryesisht blerjen e makinerive te specializuara si:
1. Traktor bujqësor i markës FERRARI, modeli THOR V80 RS

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Naim Balliu
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Kavaje, Tirane
Vlera e investimit: 31,127.39 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 18,910.15 Euro