info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Marsel Doce

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Marsel Doce
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Shijak, Durres
Vlera e investimit: 186,495.20 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 25,022.80 Euro