info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

MARSEL BEJKO

Investimi konsisteon ne blerjen e pajisjeve dhe makinerive per prodhimin e veres

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Marsel Bejko PF
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Wine
Vendndodhja: Piskove,Permet,Gjirokaster
Vlera e investimit: 140,140.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 68,949.84 Euro