info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Marjol Shkembi

Traktor dhe agregate

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Marjol Shkembi
Masa: 1. Traktor dhe agregate
Sektori: M1 - Fruta Perime
Vendndodhja: Flloq , Korce
Vlera e investimit: 46,423.63 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 32,178.04 Euro