info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

MANJOLA ZHULEKU

Investim ne blerje agregatesh bujqesore ne funksion te pemtarise

Të dhëna rreth investimit

Investitori: MANJOLA ZHULEKU
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Tren, Qender Bilisht, Bashkia Devoll, Qarku Korce, Devoll, Korce
Vlera e investimit: 36,743.71 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70 %
Vlera e Grantit: 25,422.70 Euro