info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Majlinda Topalli

Investimi synon permiresimin e teknologjise e cila do te ndikoje ne kryerjen e puneve me kohen me optimale me synim permiresimin e teknologjise dhe rritjen e sasise. Duke pasur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe permiresimin e standarteve perkatese minimale ne fuqi ne shqiperi, investimi fokusohet ne blerjen e makinerive dhe pajisjeve te specializuara te hortikultures. Ky investim do synoj kryesisht blerjen e makinerive te specializuara si: Traktor Bujqesor, Marka SAME, Modeli, ARGON 80
2. Freze bujqesore Marka; SICMA , Modeli, RM 210
3. Plug Bujqesor Marka; Agrional, Modeli; AGRPM 14/3

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Majlinda Topalli
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Vastmi, Maliq, Korce
Vlera e investimit: 35,527.39 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 25,213.14 Euro