info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

LUFRA SHPK

Investim ne makineri dhe pajisje per perpunimin e qumeshtit

Të dhëna rreth investimit

Investitori: LUFRA SHPK
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Milk processing
Vendndodhja: Fshati Bishtqethem, Kolonje, Fier
Vlera e investimit: 1,599,474.81 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 786,237.83 Euro