info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Lubonike Nurellari PF

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Lubonike Nurellari PF
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Wine
Vendndodhja: Berat Vertop Fushe,Fushe Peshtan,lagjja Qender, Polican, Berat
Vlera e investimit: 16,803,604 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 8,401,802 Lekë