info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

LORENA MOLLA PF

Investimi konsiston ne blerjen traktori si mekanike e specializuar bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: LORENA MOLLA PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: LEMINOT,NJESIA ADMINISTRATIVE PIRG,BASHKIA MALIQ,K, Maliq, Korce
Vlera e investimit: 35,599.56 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 24,549.21 Euro