info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

L&N&L2015 shpk

Investim ne ndertim magazine per grumbullimin dhe tharjen e bimeve medicinale te egra apo te kultivuara

Të dhëna rreth investimit

Investitori: L&N&L 2015 shpk
Masa: 7. "Diversifikimi i fermes"
Sektori: M7 - Processing and marketing of wild medicinal and aromatic plants (MAPs), mushrooms, honey
Vendndodhja: Koplik, M.Madhe, Shkoder
Vlera e investimit: 40,995,234 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 26,646,902 Lekë