info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

LIGORAQ BARDHYLI

Investim ne blerje traktori, agregate buqesore dhe instalim I sistemit te ujitjes me pika

Të dhëna rreth investimit

Investitori: LIGORAQ BARDHYLI
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Korce,Drenove,Ravonik, Korce, Korce
Vlera e investimit: 32,079.26 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 22,030.35 Euro