info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Libonike Nurellari PF

Blerje linje pajisje dhe makineri per kantine vere

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Libonike Nurellari
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vineyard
Vendndodhja: Berat Vertop Fushe Petran, lagjia Qender, Polican, Berat
Vlera e investimit: 32,233.83 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 20,874.66 Euro