info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Leonard Nako

Leonart Nako e ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2003. Objekt i veprimtarisë është kultivimi dhe prodhim i perimeve në ambiente të mbrojtura. Me mbështetjen nga Programi IPARD II ka investuar në ndërtimin e serrave diellore për prodhim perimesh. Falë këtij investimi sigurohet një ambient optimal për kultivimin e perimeve dhe marrjen e rendimenteve maksimale duke ju referuar teknologjisë së ndërtimit të serrës.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Leonard Nako
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati ri, Zharres, Patos, Fier
Vlera e investimit: 80,530.53 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 46,363.20 Euro