info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Kristian Preka PF

Investim ne blerje traktori dhe mekanike bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Kristian Preka
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vreshtari
Vendndodhja: Fshati Gorre , njs.adm Fushe-kuqe, Bashkia Kurbin.
Vlera e investimit: 221,087.83 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 133,219.18 Euro