info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Irno Besimaj

Agregate Bujqesore, pemtore,ujitje me pika

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Irno Besimaj
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Kote, Vlore
Vlera e investimit: 102,460.59 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 14,746.02 Euro