info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Irena Pere

Sistem rrethimi, ujitje, mbjellje

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Irena Pere
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Korçe,Grunjas,Pogradec
Vlera e investimit: 10,791.31 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: