info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Ilirjan Pengu

Investimi konsiston në ndertiin e nje magazine për grumbullimin dhe ruajtjen e fruta–përimeve me lartesi nje kat dhe sipërfaqe 1,326 m2 plus ambiente të tjera funksionale në shërbim të aktivitetit. Magazina do të jetë e mbuluar me panele sanduiç dhe e ndertuar me parametra Europiane. Investimi do të zhvillohet në tokë arë me sipërfaqe 20,000 m2 në fshatin Drithas, Korçë. Në këtë sipërfaqe do të ndertohen magazina e grumbulliimit të patateve dhe qepeve e cila mendohet që me vone të zgjerohet për të siguruar kushte optimale për ruajtjen e produkteve.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ilirjan Pengu
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Nishavec, Qender, Maliq, Korce
Vlera e investimit: 175.159,48 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 109.921,46 Euro