info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Ilirjan Mele

Investimi i propozuar synon përmirësimin e teknologjisë e cila do te ndikoje ne kryerjen e puneve ne kohen me optimale me synim permiresimin e cilesise dhe rritjen e sasise.
Ky investim do te beje te mundur blerjen e makinerive te specializuara si:
Traktor te specializuar per bimet e fushes te markes “SAME”
me vlere 22200€ 2,767,008 ALL
Pompe Sperkatese te markes “POGONI”,
me vlere 5000 € 623,200 ALL
Grirese Degesh Bujqesore te markes “SICMA”
me vlere 3000€ 373,920 ALL
Investimi Total: 30200€ 3,764,128 ALL

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Ilirjan Mele
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Rembec, Maliq, Korce
Vlera e investimit: 30,377.38 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 21,969.17 Euro