info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

I.N.C.A. NORD FISH - M3 - Meat processing

Investimi qe kompania do te kryeje ka te beje me blerjen dhe vendosjen e linjes per riciklimin e mbetjeve me origjine shtazore dhe peshkore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: I.N.C.A. NORD FISH
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Lezhe, Lezhe
Vlera e investimit: 134,696,175.5 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 67,348,087.75 Lekë