info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Hurma Kajo PF

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Hurma Kajo PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Grabjan, Divjake, Fier
Vlera e investimit: 301,485.25 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 195,006.66 Euro