info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Herba Fructus Natyrore

Kompania Herba Fructus Natyrore shp” Investon në ngritjen e nje magazine me sipërfaqe 7,068 m2. Kjo magazinë do të ndërtohet në parcelën nr. 3764 me nr. Pasurie 315/1/1, e cila është në pronësi të kompanisë dhe që ndodhet në fshatin Vidhas, Elbasan. Përmasat e magazinës do të jene 69 x 119.8 m dhe lartësia 10.66 m.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Herba Fructus Natyrore
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Rruga Iliaz Kosova, Lagjja Skenderbej, Elbasan, Elbasan
Vlera e investimit: 222,548,408.6 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 111,274,204.3 Lekë