info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Harizi Shpk

Ndertim i dhomave te ruajtjes dhe magazinimit te fruta perimeve per ruajtje, tharje dhe seleksionim te fruta perimeve.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Harizi Shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Rruga nacionale Berat-Lushnje, Otllak, Berat, Berat
Vlera e investimit: 306,204.62 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 178,102.02 Euro