info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

GREEN NATURE 17 SHPK

Investim ne ndertim pike grumbullimi magazinimi,dhoma ruajtje perfshire dhomat frigoriferike ULO te frutave dhe perimeve.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Green Nature 17 shpk
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Saver, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 1,011,011.06 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 436,603.51 Euro