info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

GLE-ALB shpk

Bujtine

Të dhëna rreth investimit

Investitori: GLE-ALB shpk
Masa: 7 Diversifikimi i fermes
Sektori: M7 - Nature and rural tourism sector
Vendndodhja: Lgj Revaj,Dukaj,Tepelene,Gjirokaster
Vlera e investimit: 384,254.38 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 123,778.83 Euro