info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

GJIROFARMA SHA

Investim per njesi kompakte te trajtimit te ujerave te ndotur industrial me kapacitet perpunimi 50m³ uje/dite.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Gjirofarma sh.a
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Milk processing
Vendndodhja: Dropull i Sipërm, Borishte, Gjirokastër
Vlera e investimit: 9,065,602 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 4,532,801 Lekë