info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Gezim Korani

Investimi konsiston ne blerjen e nje traktori Landini, nje copetues Vigolo

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Gezim Korani
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Harizaj, Lekaj, Kavaje, Tirane
Vlera e investimit: 27,690 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 16,646.91 Euro