info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Gerti Vllamasi

Mbjellje lajthi

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Gerti Vllamasi
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Kolonje, Korce
Vlera e investimit: 209,812.98 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 152,642.99 Euro