info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Geri Dalipaj

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Geri Dalipaj
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fier, Roskovec, Fshati Vidhishte
Vlera e investimit: 158,208.56 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 100,956.28 Euro