info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Gentjan Saliu PF

Agregate Bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Gentjan Saliu PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Xare, Konispol
Vlera e investimit: 49,554.43 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 32,435.74 Euro