info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Gentian Sollaku

Ndertim serre 6208 m2 per prodhim perime, konstruksione metalike, te gjitha punimet do te kryhen ne perputhje me preventin e paraqitur.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Gentian Sallaku
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Jagodine, Elbasan, Elbasan
Vlera e investimit: 118,639.43 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 76,217.18 Euro